//Rasa Syukurku Kepada Guruku

Rasa Syukurku Kepada Guruku

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pengetahuan adalah Cahaya,
Hidup tanpa cahaya ada dalam kegelapan,
kebimbangan, keraguan, kecemasan yang tiada akhir
dan gurulah yang menjadi jalan cahaya.

Hari Guru adalah hari rasa syukur
Syukur kepada guru adalah dengan mengamalkan kebenaran yang diajarkannya,
Manfaat yang diberikannya,
dan syukur kepada guru adalah berkhidmat, memuliakan, mendoakannya

Semoga setiap ilmu manfaat yang kita raih,
Mengalirkan pahala tiada terputus bagi guru-guru kita,
Kemuliaan tiada henti yang berbuah perjumpaan di Surga kelak.

Selamat Hari Guru
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
——————————
(Ditulis di Bandung, 25 Nopember 2018)

TAGS: